Onze tips:

Welkom op AkteVan.nl

Het notarisschap wordt reeds sinds 1524 officieel in Nederland beoefend en kent sindsdien vele veranderingen en ontwikkelingen. Dit laatste is niet zo vreemd aangezien de samenleving ook constant veranderd en in ontwikkeling is en deze zelfde samenleving de basis vormt voor ons recht. Op 1 oktober 1999 is de laatste echt grote verandering binnen het notariaat tot stand gekomen. Vanaf deze dag mogen notarissen zich ondermeer vrij of vrijer vestigen en er in principe geen wettelijk vastgestelde tarieven meer zijn. Notarissen mogen dus hun eigen tarieven vaststellen.

Notariële akten
Diensten die worden geleverd door de notaris kunnen worden opgesplits in een drietal groepen:
1. Onroerende zaken
2. Familierecht
3. Ondernemingsrecht

Binnen deze groepen zijn er een aantal verscheidene akten te vinden die door de notaris kunnen worden opgesteld. De notariële akte wordt door de wet als een bijzonder document met een bijzondere betekenis gezien en is verplicht bij bepaalde gebeurtenissen waaronder:
- Het opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
- Het opstellen of wijzigen van een testament
- Het overdragen van een onroerende zaak, zoals bijvoorbeeld een huis (akte van levering)
- Het opstellen van een BV en/of een Stichting
- Het overdragen van het eigenaarschap / aandelen in een BV
- Het vestigen van de zakelijke rechten op een onroerende zaak. Hierbij wordt onder andere de hypotheekakte bedoeld.