Onze tips:

Akte van levering

De Akte van Levering is een document dat ervoor zorg dat het rechtmatige eigendom van een onroerend goed, zoals bijvoorbeeld een huis, wisselt van eigenaar. Hierbij is de inhoud van deze akte afgesteld en in overeenstemming met een eerder gesloten koopakte. De leveringsakte is een verplicht document en moet door een erkend notaris worden opgesteld om vervolgens door zowel de kopende als verkopende partij te worden ondertekend. De koopakte daarentegen kan ook zonder tussenkomst van notaris worden opgesteld, er wordt dan echter wel het risico gelopen dan niet met alle juridische punten rekening wordt gehouden, waarbij de koper of verkoper voor een onaangename verrassing kan komen te staan.

Na ondertekening van de akte van levering dient de notaris een afschrift van de akte van levering in te schrijven bij de openbare registers bij de dienst voor het kadaster en de openbare registers in het algemeen. Zodra dit is gebeurd is de eigendomsoverdracht compleet.

Bent u van plan om een huis te kopen of een ander onroerend iets en hier nog geen notaris voor heeft, kunt u via onderstaand formulier in een keer een offerte voor akte van levering bij meerdere notarissen aanvragen.